برف فیلم مرجع دانلود فیلم و سریال

- دانلود اسان - - دانلود اسان - دانلود اسان - دانلود اسان - دانلود اسان - - دانلود اسان - دانلود اسان -
دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم و سریال ایرانی و خارجی کامل

-----------------------------------------------------
کسب درامد روزانه 1 میلیون قیمت 49 هزار تومان
دانلود اسان --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
دانلود سریال آنتن
دانلود اسان ---------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی مرد بازنده
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی عنکبوت
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی گشت ارشاد 3
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی مورچه خوار
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی تکخال
دانلود اسان ----------------------------------------------------- -------------------------------
-----------------------------------------------------
کسب درامد روزانه 1 میلیون قیمت 49 هزار تومان
دانلود اسان
دانلود سریال پوست شیر
دانلود اسان --------------------------------------------------------
شبکه مخفی زنان
دانلود اسان -------------------------------------------------------
سریال روزی روزگاری مریخ
دانلود اسان -------------------------------------------------------
سریال نوبت لیلی
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم سینمایی سامری
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم کارآگاه نایت: یاغی
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم اکشن بلک آدام
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم ترسناک مادر خوانده
-------------------------------------------------------
آخرين مطالب

دانلود قسمت هفدهم 17سریال گیسو (عاشقانه 2)

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.52 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 879 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 499 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 314 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.47 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.79 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 868 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 527 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 357 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.43 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.22 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 906 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 466 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 320 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.76 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 811 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 519 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 370 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.4 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 850 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 460 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 297 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.35 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.74 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 945 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 459 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 296 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.43 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 846 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 466 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت – 6.000 تومان]

 

-----------

دانلود قسمت دهم 10 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.68 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 730 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 480 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 316 مگابایت – 6.000 تومان]

 

-----------

دانلود قسمت نهم 9 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.48 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 877 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 461 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 305 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت هشتم 8 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.44 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 866 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 452 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت هفتم 7 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.62 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 903 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 470 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 308 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت ششم 6 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.65 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 779 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 515 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 330 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت پنجم 5 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.54 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 764 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 487 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 305 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت چهارم 4 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.88 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.99 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 1005 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 521 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 323 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت سوم 3 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.36 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.73 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 726 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 463 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 290 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت دوم 2 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.39 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 735 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 469 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 294 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت اول 1 سریال گیسو (عاشقانه 2)

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.37 گیگابایت – 7.500 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت – 6.900 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 734 مگابایت – 6.600 تومان]

[نسخه 720p با حجم 468 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 293 مگابایت – 6.000 تومان]

-----------

.

 

کارگردان: منوچهر هادی | ژانر: درام، عاشقانه، خانوادگی | تاریخ انتشار: از اسفند سال 1399

تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان این قسمت: 48 دقیقه | کیفیت: بلوری

فرمت: MP4 | ویژه شبکه نمایش خانگی | تهیه کننده: هومن کبیری

خلاصه داستان:
یونس گروگان‌گیرهای رضا را تهدید می‌کند که در صورت آزاد نکردن او، پیش پلیس خواهد رفت. پگاه هم که قصد خریدن یک بچه را دارد، از سهیل می‌خواهد او را همراهی کند و …

بازیگران:
محمدرضا گلزار (سهیل بقایی)، هومن سیدی (پیمان رستاگ)، ساره بیات (پگاه دادگر)، هانیه توسلی (کتایون)، مسعود رایگان (یونس شکیبا)، شمسی فضل اللهی (مهین کیانی)، علیرضا زمانی نسب (محسن شکیبا)، سید جمشید حسینی، جولیا پانلی، آزاده ریاضی (مونا)، سانیا سالاری، بهاره رهنما و حسین یاری (رضا شکیبا)

 

نظرات  (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی