برف فیلم مرجع دانلود فیلم و سریال

- دانلود اسان - - دانلود اسان - دانلود اسان - دانلود اسان - دانلود اسان - - دانلود اسان - دانلود اسان -
دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان دانلود اسان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فیلم و سریال ایرانی و خارجی کامل

-----------------------------------------------------
کسب درامد روزانه 1 میلیون قیمت 49 هزار تومان
دانلود اسان --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
دانلود سریال آنتن
دانلود اسان ---------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی مرد بازنده
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی عنکبوت
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی گشت ارشاد 3
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی مورچه خوار
دانلود اسان -----------------------------------------------------
دانلود فیلم سینمایی تکخال
دانلود اسان ----------------------------------------------------- -------------------------------
-----------------------------------------------------
کسب درامد روزانه 1 میلیون قیمت 49 هزار تومان
دانلود اسان
دانلود سریال پوست شیر
دانلود اسان --------------------------------------------------------
شبکه مخفی زنان
دانلود اسان -------------------------------------------------------
سریال روزی روزگاری مریخ
دانلود اسان -------------------------------------------------------
سریال نوبت لیلی
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم سینمایی سامری
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم کارآگاه نایت: یاغی
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم اکشن بلک آدام
دانلود اسان -------------------------------------------------------
دانلود رایگان فیلم ترسناک مادر خوانده
-------------------------------------------------------
آخرين مطالب

دانلود قسمت بیستم 20  (اخر ) سریال می خواهم زنده بمانم

 

[نسخه 1080p BluRay  حجم 3 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.5 مگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 1.3 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 385 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 228 مگابایت – 8.000 تومان]

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 1.8 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1012 مگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 634 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 326 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 199 مگابایت – 8.000 تومان]

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 852 مگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 439 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 215 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 135 مگابایت – 8.000 تومان]

 

-----------

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 527 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 249 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 150 مگابایت – 8.000 تومان]

 

-----------

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.5 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 927 مگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 484 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 237 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 146 مگابایت – 8.000 تومان]

 

-----------

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 621 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 308 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 186 مگابایت – 8.000 تومان]

 

-----------

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 4.8 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 698 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 356 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 221 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 612 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 302 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 182 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 4 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 612 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 302 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 182 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 912 مگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 479 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 242 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 147 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت دهم 10 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 548 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 276 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 169 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت نهم 9 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.8 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 946 مگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 475 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 235 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 143 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت هشتم 8 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.7 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 676 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 330 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 199 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت هفتم 7 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 4.1 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 530 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 252 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 152 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت ششم 6 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.7 گیگابایت – 10.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 9.500 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 599 مگابایت – 9.000 تومان]

[نسخه 720p با حجم 286 مگابایت – 8.500 تومان]

[نسخه 480p با حجم 168 مگابایت – 8.000 تومان]

-----------

دانلود قسمت پنجم 5 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.5 گیگابایت – 8.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.4 گیگابایت – 7.000 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 743 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 720p با حجم 355 مگابایت – 6.200 تومان]

[نسخه 480p با حجم 205 مگابایت – 6.100 تومان]

-----------

دانلود قسمت چهارم 4 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 5.6 گیگابایت – 8.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 7.000 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 691 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 720p با حجم 357 مگابایت – 6.200 تومان]

[نسخه 480p با حجم 214 مگابایت – 6.100 تومان]

-----------

دانلود قسمت سوم 3 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 4.0 گیگابایت – 8.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 7.000 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 510 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 720p با حجم 249 مگابایت – 6.200 تومان]

[نسخه 480p با حجم 150 مگابایت – 6.100 تومان]

-----------

دانلود قسمت دوم 2 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 4.1 گیگابایت – 8.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.3 گیگابایت – 7.000 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 639 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 720p با حجم 304 مگابایت – 6.200 تومان]

[نسخه 480p با حجم 182 مگابایت – 6.100 تومان]

-----------

دانلود قسمت اول 1 سریال می خواهم زنده بمانم

 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.4 گیگابایت – 8.000 تومان]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت – 7.000 تومان]

[نسخه 1080p با حجم 973 مگابایت – 6.500 تومان]

[نسخه 720p با حجم 475 مگابایت – 6.200 تومان]

[نسخه 480p با حجم 271 مگابایت – 6.100 تومان]

-----------

 

.

 

کارگردان: شهرام شاه حسینی | ژانر: ملودرام، عاشقانه | تاریخ انتشار: از اسفند 1399

بازیگران:
حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، آناهیتا درگاهی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و…

توجه:
نسخه ای که خریداری می‌کنید نسخه پیش فروش بوده و پس از دانلود برای تماشای فیلم احتیاج به رمز فایلی دارید که این رمز روز دوشنبه ساعت ۸ صبح منتشر خواهد شد.

درباره سریال:
سریال ایرانی میخواهم زنده بمانم (I Want to Live) جدیدترین سریال نمایش خانگی است که شهرام شاه‌حسینی کارگردانی آن را بر عهده دارد؛ این سریال به تهیه‌کنندگی محمد شایسته ساخته شده و از لحاظ لوکیشن و پروداکشن می‌توان آن را عظیم‌ترین سریال نمایش خانگی دانست؛ محمد شایسته و شهرام شاه‌حسینی پیش از این تجربه ساخت فیلم خانه دختر را با هم داشته اند؛ شاه‌حسینی که ورودش به سینما با فیلم سینمایی کلاغ پر بود بعد از ساخت چند فیلم از جمله زن ها فرشته‌اند و خانه دختر به سریال‌سازی برای تلویزیون روی آورد که سریال پرستاران و هشت و نیم دقیقه مهم‌ترین سریال‌های او است که از شبکه‌های سیما پخش شد؛ محمد شایسته در سال‌های گذشته در تهیه آثار سینمایی نقش فعالی داشت و فیلم‌های طلا ساخته پرویز شهبازی و نگار ساخته رامبد جوان از آثار متاخر او در زمینه تهیه‌کنندگی است؛ موسیقی تیتراژ این سریال توسط همایون شجریان با عنوان آسمان ابری ساخته شده است؛ جالب است بدانید به دلیل شباهت زمانی، ناخودآگاه مخاطب این سریال را از جهت بصری با فیلم نهنگ عنبر مقایسه میکند؛ اما در مقایسه‌ لباس این دو اثر میتوان گفت طراحی لباس نهنگ عنبر دقیق‌تر به چشم می‌آید ولی سریال می‌خواهم زنده بمانم نیز در بازسازی لباس‌، مو و سایر وسایل این دهه به اندازه خود موفق و دقیق عمل کرده است؛ می‌خواهم زنده بمانم از حیث فیلم‌نامه دارای انسجام قابل قبولی است و از همان ابتدا می‌توان متوجه وجه تمایز داستانش با آثار تلویزیونی و همچنین ساخته‌های پیشین شهرام شاه حسینی شد. بار ملودرام و عاشقانه‌ای که در ابتدا شکل می‌گیرد؛ اصلا به ابراز علاقه‌های آبکی تبدیل نمی‌شود و می‌توان از دیالوگ‌های هما و نادر و رفتارشان با یکدیگر، به پختگی فیلم‌نامه در این زمینه پی برد؛ در این سریال شهرام شاه حسینی خودش را درگیر بازی با شهرت بازیگران نمی‌کند و به فراخور قصه از همه‌ شخصیت‌‌های مهم داستان در همان قسمت اول رونمایی کرده است پس میتوان گفت تا به این جا و در چند سال اخیر، ‌سریال می‌خواهم زنده بمانم از بهترین و امیدوار کننده‌ترین سریال‌ های ایرانی پخش شده در نمایش خانگی میباشد؛ این سریال از طریق موسسه هنر اول وارد شبکه نمایش خانگی شده است و شما میتوانید نسخه قانونی قسمت نهم می خواهم زنده بمانم را از سایت ما با لینک مستقیم نیم بها دانلود کنید.

نظرات  (۰)

هيچ نظري هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی